Các Công trình trọng điểm

Trường mầm non Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng - 16/10/2015

Trường mầm non Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

Trường mầm non Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

Cải tạo trụ sở tỉnh Đoàn Sóc Trăng - 16/10/2015

Cải tạo trụ sở tỉnh Đoàn Sóc Trăng

Cải tạo trụ sở tỉnh Đoàn Sóc Trăng

Lễ khởi công trụ sở Bảo hiểm xã hội thị xã Giá Rai - 16/10/2015

Lễ khởi công trụ sở Bảo hiểm xã hội thị xã Giá Rai

Lễ khởi công trụ sở Bảo hiểm xã hội thị xã Giá Rai

Lễ khởi công trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long - 16/10/2015

Lễ khởi công trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

Lễ khởi công trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

Xây dựng Nhà làm việc Điện lực huyện Trần Đề - 24/03/2014

Xây dựng Nhà làm việc Điện lực huyện Trần Đề

Xây dựng Nhà làm việc Điện lực huyện Trần Đề

Thi công sân Tennis Huyện Châu Thành - 24/03/2014

Thi công sân Tennis Huyện Châu Thành

Thi công sân Tennis Huyện Châu Thành

Công Trình Nhà văn hoá xã Hoà Tú huyện Mỹ Xuyên - 24/03/2014

Công Trình Nhà văn hoá xã Hoà Tú huyện Mỹ Xuyên

Công Trình Nhà văn hoá xã Hoà Tú huyện Mỹ Xuyên.

Công trình hội trường huyện Châu Thành - 24/03/2014

Công trình hội trường huyện Châu Thành

Công trình hội trường huyện Châu Thành.

Điện chiếu sáng bờ kè huyện Châu Thành - 24/03/2014

Điện chiếu sáng bờ kè huyện Châu Thành

Điện chiếu sáng bờ kè huyện Châu Thành.

Công trình Cổng trường Pali - 24/03/2014

Công trình Cổng trường Pali

Công trình Mở rộng nâng cấp Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ tỉnh Sóc Trăng.

Cổng chào khu hành chính Huyện Châu Thành - 24/03/2014

Cổng chào khu hành chính Huyện Châu Thành

Cổng chào khu hành chính Huyện Châu Thành.

Công trình cải tạo tỉnh đoàn Sóc Trăng - 24/03/2014

Công trình cải tạo tỉnh đoàn Sóc Trăng

Công trình cải tạo Tỉnh Đoàn Sóc Trăng.

Cải tạo thư viện trường Pali - 24/03/2014

Cải tạo thư viện trường Pali

Công trình: Mở rộng nâng cấp Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ tỉnh Sóc Trăng. Hạng mục: Cải tạo Thư viện

Cải tạo nhà điều hành công ty Điện Lực Tỉnh Sóc Trăng - 24/03/2014

Cải tạo nhà điều hành công ty Điện Lực Tỉnh Sóc Trăng

Cải tạo nhà điều hành công ty Điện Lực Tỉnh Sóc Trăng.

Lễ khánh thành trường mẫu giáo và GTNT - 24/03/2014

Lễ khánh thành trường mẫu giáo và GTNT

Lễ khánh thành Trường Mẫu giáo và cầu Giao thông nông thôn.

Các đối tác tiêu biểu