Các hoạt động từ thiện - Xã Hội

Tặng quà cho hội người cao tuổi xã Phú Tâm - Châu Thành - 16/10/2015

Tặng quà cho hội người cao tuổi xã Phú Tâm - Châu Thành

Tặng quà cho hội người cao tuổi xã Phú Tâm - Châu Thành

Phát gạo cho gia đình khó khăn huyện Kế Sách - 16/10/2015

Phát gạo cho gia đình khó khăn huyện Kế Sách

Phát gạo cho gia đình khó khăn huyện Kế Sách

Đóng góp quỹ vì người nghèo huyện Châu Thành - 16/10/2015

Đóng góp quỹ vì người nghèo huyện Châu Thành

Đóng góp quỹ vì người nghèo huyện Châu Thành

Chia sẽ kinh nghiệm và hướng nghiệp cho học sinh - 16/10/2015

Chia sẽ kinh nghiệm và hướng nghiệp cho học sinh

Chia sẽ kinh nghiệm và hướng nghiệp cho học sinh

Các hoạt động trung thu hàng năm - 16/10/2015

Các hoạt động trung thu hàng năm

Các hoạt động trung thu hàng năm

Nhịp cầu nhân ái tỉnh Sóc Trăng - 16/10/2015

Nhịp cầu nhân ái tỉnh Sóc Trăng

Nhịp cầu nhân ái tỉnh Sóc Trăng

Năm thanh niên tình nguyện 2014 - 16/10/2015

Năm thanh niên tình nguyện 2014

Năm thanh niên tình nguyện 2014

Hướng về biển đảo - 16/10/2015

Hướng về biển đảo

Hướng về biển đảo

Trao học bổng Phú Tân - 16/10/2015

Trao học bổng Phú Tân

Trao học bổng Phú Tân

Ươm mầm tương lai - 16/10/2015

Ươm mầm tương lai

Ươm mầm tương lai

Tài trợ hội diễn văn nghệ trường THPT Huỳnh Cương - 16/10/2015

Tài trợ hội diễn văn nghệ trường THPT Huỳnh Cương

Tài trợ hội diễn văn nghệ trường THPT Huỳnh Cương

Tài trợ phát thưởng trường THPT Mỹ Tú - 16/10/2015

Tài trợ phát thưởng trường THPT Mỹ Tú

Tài trợ phát thưởng trường THPT Mỹ Tú

Tài trợ phát thưởng trường mầm non Hồ Đắc Kiện - 16/10/2015

Tài trợ phát thưởng trường mầm non Hồ Đắc Kiện

Tài trợ phát thưởng trường mầm non Hồ Đắc Kiện

Tài trợ phát thưởng trường tiểu học Hồ Đắc Kiện - 16/10/2015

Tài trợ phát thưởng trường tiểu học Hồ Đắc Kiện

Tài trợ phát thưởng trường tiểu học Hồ Đắc Kiện

Đại hội các dân tộc thiểu số huyện Châu Thành - 16/10/2015

Đại hội các dân tộc thiểu số huyện Châu Thành

Đại hội các dân tộc thiểu số huyện Châu Thành

Các đối tác tiêu biểu