Các hoạt động từ thiện - Xã Hội

Trao học bổng cho học sinh trường THCS Vũng Thơm - 24/03/2014

Trao học bổng cho học sinh trường THCS Vũng Thơm

Trao học bổng cho học sinh trường THCS Vũng Thơm

Hoạt động tặng quà trung thu của doanh nghiệp KHỞI TIẾN - 24/03/2014

Hoạt động tặng quà trung thu của doanh nghiệp KHỞI TIẾN

Hoạt động tặng quà trung thu của doanh nghiệp KHỞI TIẾN

Các đối tác tiêu biểu