Hoạt động thể thao - du lịch

Picnic Cần Thơ - 04/12/2015

Picnic Cần Thơ

Picnic Cần Thơ

Thi đấu tennis - 03/12/2015

Thi đấu tennis

Thi đấu tennis

Tham gia và tài trợ đồng phục giải đua xe đạp toàn tỉnh - 03/12/2015

Tham gia và tài trợ đồng phục giải đua xe đạp toàn tỉnh

Tham gia và tài trợ đồng phục giải đua xe đạp toàn tỉnh

Giải quần vợt chào mừng ngày doanh nhân Việt Nam và ngày truyền thống hội liên hiệp TNVN - 03/12/2015

Giải quần vợt chào mừng ngày doanh nhân Việt Nam và ngày truyền thống hội liên hiệp TNVN

Giải quần vợt chào mừng ngày doanh nhân Việt Nam và ngày truyền thống hội liên hiệp TNVN

Hội thao Tỉnh đoàn - 03/12/2015

Hội thao Tỉnh đoàn

Hội thao Tỉnh đoàn

Hình ảnh Công ty KHỞI TIẾN đi du lịch tại Đà Lạt - 24/03/2014

Hình ảnh Công ty KHỞI TIẾN  đi du lịch tại Đà Lạt

Hình ảnh Công ty KHỞI TIẾN đi du lịch tại Đà Lạt

Các đối tác tiêu biểu