Các hoạt động đào tạo

Lớp quản trị nhân sự do trường Đại học kinh tế Hồ Chí Minh tổ chức - 30/11/2015

Lớp quản trị nhân sự do trường Đại học kinh tế Hồ Chí Minh tổ chức

Lớp quản trị nhân sự do trường Đại học kinh tế Hồ Chí Minh tổ chức

Lớp kỹ năng soạn thảo hợp đồng và những giải pháp hạn chế rủi ro khi đàm phán ký kết hợp đồng - 30/11/2015

Lớp kỹ năng soạn thảo hợp đồng và những giải pháp hạn chế rủi ro khi đàm phán ký kết hợp đồng

Lớp kỹ năng soạn thảo hợp đồng và những giải pháp hạn chế rủi ro khi đàm phán ký kết hợp đồng

Lớp CFO (Giám đốc tài chính) do VCCI Cần Thơ đào tạo - 30/11/2015

Lớp CFO (Giám đốc tài chính) do VCCI Cần Thơ đào tạo

Lớp CFO (Giám đốc tài chính) do VCCI Cần Thơ đào tạo

Chúc mừng sinh nhật

Tổ chức sinh nhật cho nhân viên Khởi Tiến - 24/03/2014

Tổ chức sinh nhật cho nhân viên Khởi Tiến

Tổ chức sinh nhật cho nhân viên KHỞI TIẾN

Hoạt động thể thao - du lịch

Picnic Cần Thơ - 04/12/2015

Picnic Cần Thơ

Picnic Cần Thơ

Thi đấu tennis - 03/12/2015

Thi đấu tennis

Thi đấu tennis

Tham gia và tài trợ đồng phục giải đua xe đạp toàn tỉnh - 03/12/2015

Tham gia và tài trợ đồng phục giải đua xe đạp toàn tỉnh

Tham gia và tài trợ đồng phục giải đua xe đạp toàn tỉnh

Giải quần vợt chào mừng ngày doanh nhân Việt Nam và ngày truyền thống hội liên hiệp TNVN - 03/12/2015

Giải quần vợt chào mừng ngày doanh nhân Việt Nam và ngày truyền thống hội liên hiệp TNVN

Giải quần vợt chào mừng ngày doanh nhân Việt Nam và ngày truyền thống hội liên hiệp TNVN

Hội thao Tỉnh đoàn - 03/12/2015

Hội thao Tỉnh đoàn

Hội thao Tỉnh đoàn

Tất niên công ty

Tất niên công ty - 04/12/2015

Tất niên công ty

Tất niên công ty

Giỗ tổ nghề xây dựng

Giỗ tổ nghành xây dựng - 04/12/2015

Giỗ tổ nghành xây dựng

Giỗ tổ nghành xây dựng

Hoạt động trung thu

Trung thu 2015 - 04/12/2015

Trung thu 2015

Trung thu 2015

Các đối tác tiêu biểu